Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 15:13
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
404,00
---
404,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 951,00 -4 951,00
---
-2 621,00
---
-2 621,00
---
Zysk (strata) brutto 370 991,00 370 991,00
0,0%
-6 883,00
---
-6 883,00
---
Zysk (strata) netto 304 112,00 304 112,00
0,0%
-9 058,00
---
-9 058,00
---
Amortyzacja 46,00 46,00
0,0%
100,00
117,4%
100,00
0,0%
Aktywa 393 596,00 393 596,00
0,0%
357 318,00
-9,2%
357 318,00
0,0%
Kapitał własny 349 934,00 349 934,00
0,0%
348 620,00
-0,4%
348 620,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 130,27 130,27
0,0%
127,89
-1,8%
127,89
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 113,21 113,21
0,0%
-3,32
---
-3,32
---