Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 13:51
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -838,00 -1 092,00
---
-4 951,00
---
Zysk (strata) brutto -849,00 -1 195,00
---
370 991,00
---
Zysk (strata) netto -849,00 -1 195,00
---
304 112,00
---
Amortyzacja 55,00 53,00
-3,6%
46,00
-13,2%
Aktywa 64 992,00 60 568,00
-6,8%
393 596,00
549,8%
Kapitał własny 32 385,00 37 627,00
16,2%
349 934,00
830,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,06 14,01
16,2%
130,27
830,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 -0,44
---
113,21
---