Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:27
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -335,00 -335,00
---
-300,00
---
-300,00
---
Zysk (strata) brutto -2 022,00 -2 022,00
---
-585,00
---
-958,00
---
Zysk (strata) netto -1 555,00 -1 555,00
---
-425,00
---
-930,00
---
Amortyzacja 27,00 27,00
0,0%
22,00
-18,5%
27,00
22,7%
Aktywa 50 403,00 50 403,00
0,0%
49 766,00
-1,3%
49 981,00
0,4%
Kapitał własny 46 609,00 46 609,00
0,0%
46 184,00
-0,9%
45 576,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 2,91
0,0%
2,89
-0,9%
2,85
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
-0,03
---
-0,06
---