Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 10:14
kontakt
RSGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 583,00 1 878,00
18,6%
1 717,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 661,00 938,00
41,9%
751,00
-19,9%
Zysk (strata) brutto 657,00 944,00
43,7%
739,00
-21,7%
Zysk (strata) netto 657,00 944,00
43,7%
739,00
-21,7%
Amortyzacja 9,00 11,00
22,2%
11,00
0,0%
Aktywa 6 008,00 7 065,00
17,6%
7 746,00
9,6%
Kapitał własny 5 541,00 6 515,00
17,6%
7 255,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,91
17,6%
5,46
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,71
43,6%
0,56
-21,7%