Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:33
kontakt
RELPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 837,00 35 762,00
5,7%
37 581,00
5,1%
53 050,00
41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 438,00 650,00
48,4%
1 503,00
131,2%
6 560,00
336,5%
Zysk (strata) brutto 986,00 386,00
-60,9%
1 208,00
213,0%
6 216,00
414,6%
Zysk (strata) netto 890,00 486,00
-45,4%
530,00
9,1%
4 850,00
815,1%
Amortyzacja 1 698,00 1 708,00
0,6%
1 596,00
-6,6%
1 596,00
0,0%
Aktywa 130 040,00 137 431,00
5,7%
140 649,00
2,3%
151 365,00
7,6%
Kapitał własny 94 696,00 95 182,00
0,5%
95 526,00
0,4%
100 376,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,86 9,90
0,5%
9,94
0,4%
10,45
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,05
-45,2%
0,06
7,8%
0,50
818,2%