Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 12:44
kontakt
REDDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00
Zysk (strata) brutto -12,00
Zysk (strata) netto -12,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 242,00
Kapitał własny 1 155,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00