Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 15:43
kontakt
RAEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -335,00 -625,00
---
-625,00
---
-298,00
---
Zysk (strata) brutto -1 497,00 -718,00
---
-718,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto -1 475,00 -718,00
---
-718,00
---
-310,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 794,00 1 955,00
9,0%
1 955,00
0,0%
5 935,00
203,6%
Kapitał własny 1 237,00 717,00
-42,0%
717,00
0,0%
4 385,00
511,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-42,3%
0,02
0,0%
0,09
520,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-0,02
---
-0,01
---