Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:24
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 299,00 223,00
-25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27,00 -230,00
---
Zysk (strata) brutto 2 012,00 -102,00
---
Zysk (strata) netto 2 013,00 -102,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 12 860,00 12 675,00
-1,4%
Kapitał własny 12 720,00 12 618,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,32 9,24
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 -0,08
---