Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 04:04
kontakt
PURE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263,00 23,00
-91,3%
29,00
26,1%
29,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 347,00 -7 301,00
---
-6 308,00
---
-6 308,00
---
Zysk (strata) brutto -6 420,00 -7 160,00
---
-7 044,00
---
-7 044,00
---
Zysk (strata) netto -6 420,00 -7 160,00
---
-7 044,00
---
-7 044,00
---
Amortyzacja 614,00 671,00
9,3%
1 470,00
119,1%
1 470,00
0,0%
Aktywa 30 260,00 33 009,00
9,1%
72 552,00
119,8%
72 551,00
-0,0%
Kapitał własny 24 344,00 18 297,00
-24,8%
29 877,00
63,3%
29 877,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,80 8,12
-24,8%
9,30
14,5%
9,30
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,85 -3,18
---
-2,19
---
-2,19
---