Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:28
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 388,00 143 241,00
141,2%
89 127,00
-37,8%
37 194,00
-58,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 688,00 15 594,00
322,8%
2 587,00
-83,4%
-4 778,00
---
Zysk (strata) brutto 2 791,00 13 248,00
374,7%
-3 151,00
---
-5 474,00
---
Zysk (strata) netto 2 255,00 10 480,00
364,7%
-2 695,00
---
-4 455,00
---
Amortyzacja 840,00 799,00
-4,9%
780,00
-2,4%
775,00
-0,6%
Aktywa 221 584,00 256 972,00
16,0%
143 771,00
-44,1%
164 474,00
14,4%
Kapitał własny 91 646,00 102 127,00
11,4%
99 432,00
-2,6%
94 977,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---