Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 10:53
kontakt
POLMAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 355,00 5 802,00
33,2%
15 660,00
169,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 395,00 1 381,00
249,6%
2 279,00
65,0%
Zysk (strata) brutto 288,00 1 217,00
322,6%
1 904,00
56,5%
Zysk (strata) netto 258,00 1 005,00
289,5%
1 577,00
56,9%
Amortyzacja 177,00 177,00
0,0%
529,00
198,9%
Aktywa 14 836,00 15 625,00
5,3%
14 516,00
-7,1%
Kapitał własny 8 979,00 9 984,00
11,2%
10 298,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,30
11,4%
0,31
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
275,0%
0,05
60,0%