Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 20:31
kontakt
PAMAPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 89 167,00 85 421,00
-4,2%
70 891,00
-17,0%
72 198,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 767,00 2 419,00
-49,3%
329,00
-86,4%
-712,00
---
Zysk (strata) brutto 5 286,00 1 308,00
-75,3%
-773,00
---
-1 716,00
---
Zysk (strata) netto 1 156,00 1 301,00
12,5%
-68,00
---
-1 268,00
---
Amortyzacja 1 390,00 1 512,00
8,8%
1 536,00
1,6%
1 345,00
-12,4%
Aktywa 231 702,00 223 385,00
-3,6%
226 272,00
1,3%
237 229,00
4,8%
Kapitał własny 126 195,00 127 496,00
1,0%
127 429,00
-0,1%
126 161,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,67
1,0%
3,67
-0,1%
3,63
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
12,1%
-0,00
---
-0,04
---