Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 10:37
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 171 839,00 134 753,00
-21,6%
156 528,00
16,2%
118 169,00
-24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 778,00 13 578,00
6,3%
51 538,00
279,6%
7 017,00
-86,4%
Zysk (strata) brutto 61 165,00 27 825,00
-54,5%
43 387,00
55,9%
7 079,00
-83,7%
Zysk (strata) netto 49 193,00 25 891,00
-47,4%
35 318,00
36,4%
5 629,00
-84,1%
Amortyzacja 647,00 648,00
0,2%
20 767,00
3 104,8%
534,00
-97,4%
Aktywa 437 121,00 386 878,00
-11,5%
737 002,00
90,5%
382 300,00
-48,1%
Kapitał własny 177 572,00 119 631,00
-32,6%
195 656,00
63,5%
125 259,00
-36,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,56 9,13
-32,6%
9,13
0,0%
9,56
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,76 1,98
-47,4%
1,98
0,0%
0,43
-78,2%