Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 16:25
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 225 620,00 227 936,00
1,0%
222 874,00
-2,2%
209 999,00
-5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 754,00 30 484,00
23,1%
32 987,00
8,2%
36 472,00
10,6%
Zysk (strata) brutto 22 854,00 31 972,00
39,9%
36 273,00
13,5%
39 095,00
7,8%
Zysk (strata) netto 14 437,00 26 158,00
81,2%
29 269,00
11,9%
32 432,00
10,8%
Amortyzacja 2 315,00 2 355,00
1,7%
2 624,00
11,4%
2 586,00
-1,4%
Aktywa 546 914,00 564 439,00
3,2%
582 319,00
3,2%
634 210,00
8,9%
Kapitał własny 431 953,00 441 461,00
2,2%
466 908,00
5,8%
503 438,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,94 26,51
2,2%
28,04
5,8%
30,24
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 1,57
81,2%
1,76
11,9%
1,95
10,8%