Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 06:22
kontakt
ONEMORE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 385,00 2 562,00
7,4%
15 091,00
489,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 274,00 -2 606,00
---
-6 171,00
---
Zysk (strata) brutto -3 838,00 -2 510,00
---
-6 278,00
---
Zysk (strata) netto -3 838,00 -2 510,00
---
-3 838,00
---
Amortyzacja 1 401,00 1 411,00
0,7%
1 432,00
1,5%
Aktywa 41 523,00 41 729,00
0,5%
17 696,00
-57,6%
Kapitał własny 14 585,00 12 075,00
-17,2%
8 237,00
-31,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,23
-17,2%
0,15
-31,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,05
---
-0,07
---