Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 05:51
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 180,00 1 058,00
-10,3%
1 058,00
0,0%
1 053,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 964,00 881,00
-8,6%
881,00
0,0%
782,00
-11,2%
Zysk (strata) brutto 1 054,00 849,00
-19,4%
849,00
0,0%
859,00
1,2%
Zysk (strata) netto 959,00 785,00
-18,1%
785,00
0,0%
779,00
-0,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 339,00 12 761,00
3,4%
13 216,00
3,6%
13 899,00
5,2%
Kapitał własny 11 936,00 12 262,00
2,7%
12 717,00
3,7%
13 312,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,56
-48,6%
0,56
0,0%
0,61
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,04
-59,1%
0,04
0,0%
0,04
0,0%