Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:41
kontakt
NOVATURAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 47 935,00
Kapitał własny 11 693,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00