Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 03:34
kontakt
NOTORIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 869,00 895,00
3,0%
895,00
0,0%
935,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 100,00 72,00
-28,0%
72,00
0,0%
29,00
-59,7%
Zysk (strata) brutto 95,00 85,00
-10,5%
85,00
0,0%
40,00
-52,9%
Zysk (strata) netto 59,00 90,00
52,5%
90,00
0,0%
67,00
-25,6%
Amortyzacja 160,00 183,00
14,4%
183,00
0,0%
179,00
-2,2%
Aktywa 3 593,00 3 183,00
-11,4%
3 183,00
0,0%
3 345,00
5,1%
Kapitał własny 2 320,00 2 114,00
-8,9%
2 114,00
0,0%
2 217,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 1,76
-8,9%
1,76
0,0%
1,85
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
50,0%
0,08
0,0%
0,06
-25,3%