Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 03:53
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 163 649,00 240 877,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 334,00 2 610,00
-88,8%
Zysk (strata) brutto 6 063,00 -10 594,00
---
Zysk (strata) netto 4 224,00 -9 073,00
---
Amortyzacja 8 392,00 8 493,00
1,2%
Aktywa 1 621 001,00 1 749 768,00
7,9%
Kapitał własny 474 472,00 465 399,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,54 10,34
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,20
---