Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 09:48
kontakt
NETIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 303 771,00 286 164,00
-5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 667,00 12 808,00
-6,3%
Zysk (strata) brutto 13 430,00 9 707,00
-27,7%
Zysk (strata) netto 10 640,00 6 974,00
-34,5%
Amortyzacja 82 827,00 84 384,00
1,9%
Aktywa 2 842 546,00 2 839 247,00
-0,1%
Kapitał własny 1 850 611,00 1 857 585,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,52 5,54
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-34,4%