Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 21:27
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 241,00 401,00
66,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -739,00 -525,00
---
Zysk (strata) brutto -740,00 -525,00
---
Zysk (strata) netto -740,00 -525,00
---
Amortyzacja 531,00 531,00
0,0%
Aktywa 41 155,00 35 166,00
-14,6%
Kapitał własny 29 669,00 29 598,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---