Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 17:59
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 883,00 2 008,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -412,00 -391,00
---
Zysk (strata) brutto -411,00 -404,00
---
Zysk (strata) netto -411,00 -404,00
---
Amortyzacja 100,00 85,00
-15,0%
Aktywa 2 672,00 3 377,00
26,4%
Kapitał własny 826,00 410,00
-50,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-50,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---