Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 02:22
kontakt
MONNARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 71 783,00 71 783,00
0,0%
64 243,00
-10,5%
91 255,00
42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 850,00 1 850,00
0,0%
8 617,00
365,8%
-2 302,00
---
Zysk (strata) brutto 2 939,00 2 939,00
0,0%
9 728,00
231,0%
-3 843,00
---
Zysk (strata) netto 2 194,00 2 194,00
0,0%
9 838,00
348,4%
-3 576,00
---
Amortyzacja 805,00 805,00
0,0%
880,00
9,3%
843,00
-4,2%
Aktywa 251 126,00 251 126,00
0,0%
249 279,00
-0,7%
263 489,00
5,7%
Kapitał własny 133 203,00 133 203,00
0,0%
143 041,00
7,4%
139 190,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,36 4,36
0,0%
4,68
7,4%
4,55
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,32
347,2%
-0,12
---