Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:21
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 687,00 18 942,00
7,1%
18 486,00
-2,4%
19 006,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 213,00 104,00
-91,4%
2 049,00
1 870,2%
1 580,00
-22,9%
Zysk (strata) brutto 927,00 -335,00
---
992,00
---
1 285,00
29,5%
Zysk (strata) netto 758,00 -213,00
---
578,00
---
1 000,00
73,0%
Amortyzacja 520,00 537,00
3,3%
834,00
55,3%
408,00
-51,1%
Aktywa 75 956,00 77 937,00
2,6%
77 997,00
0,1%
78 270,00
0,4%
Kapitał własny 44 954,00 44 741,00
-0,5%
44 452,00
-0,6%
45 452,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,57 4,55
-0,5%
4,52
-0,7%
4,62
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,02
---
0,06
---
0,10
72,9%