Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 09:18
kontakt
MILISYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 556,00
511,0%
16 774,00
2 916,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00 24,00
---
4 462,00
18 491,7%
Zysk (strata) brutto -192,00 -155,00
---
4 394,00
---
Zysk (strata) netto -192,00 -155,00
---
3 781,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 3 669,00 4 665,00
27,1%
8 608,00
84,5%
Kapitał własny 1 652,00 1 498,00
-9,3%
5 278,00
252,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-9,3%
0,48
252,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,34
---