Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:44
kontakt
MERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 137,00 5 836,00
-4,9%
5 339,00
-8,5%
4 970,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 392,00 479,00
22,2%
-716,00
---
337,00
---
Zysk (strata) brutto 291,00 61,00
-79,0%
449,00
636,1%
87,00
-80,6%
Zysk (strata) netto 428,00 54,00
-87,4%
-154,00
---
87,00
---
Amortyzacja 298,00 296,00
-0,7%
320,00
8,1%
298,00
-6,9%
Aktywa 65 390,00 64 931,00
-0,7%
66 987,00
3,2%
66 600,00
-0,6%
Kapitał własny 46 113,00 46 167,00
0,1%
46 013,00
-0,3%
46 100,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,57 4,57
0,1%
4,56
-0,3%
4,57
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-88,1%
-0,02
---
0,01
---