Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 02:24
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 229 085,00 280 443,00
22,4%
343 900,00
22,6%
175 134,00
-49,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 032,00 5 221,00
-25,8%
2 153,00
-58,8%
3 192,00
48,3%
Zysk (strata) brutto 5 408,00 4 786,00
-11,5%
-80,00
---
3 982,00
---
Zysk (strata) netto 4 719,00 3 908,00
-17,2%
-2 900,00
---
3 185,00
---
Amortyzacja 84,00 92,00
9,5%
95,00
3,3%
78,00
-17,9%
Aktywa 157 462,00 165 049,00
4,8%
153 219,00
-7,2%
170 053,00
11,0%
Kapitał własny 54 160,00 58 069,00
7,2%
55 169,00
-5,0%
58 354,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,07 55,83
7,2%
53,04
-5,0%
56,10
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,54 3,76
-17,2%
-2,79
---
3,06
---