Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:27
kontakt
MEGAPIXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 812,00 2 675,00
229,4%
1 877,00
-29,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -210,00 1 437,00
---
354,00
-75,4%
Zysk (strata) brutto -214,00 1 425,00
---
345,00
-75,8%
Zysk (strata) netto -214,00 1 293,00
---
305,00
-76,4%
Amortyzacja 36,00 37,00
2,8%
47,00
27,0%
Aktywa 4 565,00 5 698,00
24,8%
5 137,00
-9,8%
Kapitał własny 1 044,00 2 337,00
123,9%
2 641,00
13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 1,88
123,9%
2,13
13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 1,04
---
0,25
-76,4%