Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 02:38
kontakt
MEDINICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 61,00
1,7%
62,00
1,6%
60,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 058,00 -1 182,00
---
-1 707,00
---
-1 395,00
---
Zysk (strata) brutto -1 024,00 -1 115,00
---
-1 727,00
---
-1 300,00
---
Zysk (strata) netto -1 024,00 -1 115,00
---
-1 727,00
---
-1 300,00
---
Amortyzacja 73,00 76,00
4,1%
106,00
39,5%
100,00
-5,7%
Aktywa 43 505,00 43 104,00
-0,9%
41 989,00
-2,6%
40 427,00
-3,7%
Kapitał własny 39 410,00 38 678,00
-1,9%
37 334,00
-3,5%
36 410,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,28 6,17
-1,9%
5,95
-3,5%
5,79
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,18
---
-0,28
---
-0,21
---