Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:39
kontakt
MYCODERN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 150,00 106,00
-29,3%
407,00
284,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -192,00
---
162,00
---
Zysk (strata) brutto -34,00 -247,00
---
159,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 -247,00
---
159,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
8,00
33,3%
Aktywa 29 382,00 30 401,00
3,5%
31 635,00
4,1%
Kapitał własny 27 359,00 27 127,00
-0,8%
27 429,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,42
-0,7%
0,43
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---