Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 05:15
kontakt
MDIENERGIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 032,00 49 965,00
-5,8%
49 874,00
-0,2%
29 486,00
-40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 692,00 17,00
-97,5%
-8 816,00
---
-1 470,00
---
Zysk (strata) brutto 97,00 -744,00
---
-10 019,00
---
-2 078,00
---
Zysk (strata) netto -1 146,00 -1 531,00
---
-5 971,00
---
-1 698,00
---
Amortyzacja 210,00 209,00
-0,5%
216,00
3,3%
199,00
-7,9%
Aktywa 121 354,00 108 175,00
-10,9%
90 602,00
-16,2%
84 181,00
-7,1%
Kapitał własny 28 479,00 26 948,00
-5,4%
19 973,00
-25,9%
18 275,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,58
-5,5%
0,43
-25,9%
0,40
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,13
---
-0,04
---