Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 20:02
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 3 633 794,00 3 497 800,00
-3,7%
3 497 800,00
0,0%
3 378 276,00
-3,4%
Przychody z tytułu prowizji 708 661,00 700 829,00
-1,1%
700 829,00
0,0%
694 463,00
-0,9%
Wynik na działalności bankowej 863 238,00 556 311,00
-35,6%
556 311,00
0,0%
561 180,00
0,9%
Zysk (strata) brutto 423 905,00 -52 783,00
---
-52 783,00
---
412 707,00
---
Zysk (strata) netto -102 700,00 -27 034,00
---
-27 034,00
---
259 317,00
---
Amortyzacja 112 614,00 126 337,00
12,2%
126 337,00
0,0%
121 121,00
-4,1%
Aktywa 220 793 612,00 222 418 476,00
0,7%
222 418 476,00
0,0%
219 318 833,00
-1,4%
Kapitał własny 13 810 097,00 13 662 938,00
-1,1%
13 662 938,00
0,0%
13 897 692,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 19,70 19,70
0,0%
19,70
0,0%
18,30
-7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 325,21 321,74
-1,1%
321,74
0,0%
327,27
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,42 -0,64
---
-0,64
---
6,11
---