Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.22, godz. 08:51
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 958,00 30 071,00
20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 741,00 2 818,00
61,9%
Zysk (strata) brutto 1 139,00 2 536,00
122,7%
Zysk (strata) netto 906,00 2 378,00
162,5%
Amortyzacja 87,00 83,00
-4,6%
Aktywa 99 342,00 98 496,00
-0,9%
Kapitał własny 65 296,00 67 674,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,18 25,06
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,88
162,2%