Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 14:57
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81 936,00 82 338,00
0,5%
77 254,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 093,00 9 342,00
-28,6%
9 399,00
0,6%
Zysk (strata) brutto 12 764,00 9 197,00
-27,9%
9 276,00
0,9%
Zysk (strata) netto 10 215,00 6 910,00
-32,4%
7 352,00
6,4%
Amortyzacja 2 905,00 2 974,00
2,4%
3 106,00
4,4%
Aktywa 218 524,00 220 926,00
1,1%
239 065,00
8,2%
Kapitał własny 135 127,00 142 038,00
5,1%
149 390,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,24 12,87
5,1%
13,53
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 0,63
-32,3%
0,67
6,4%