Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 18:19
kontakt
LUBAWA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 358,00 16 165,00
381,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 802,00 -3 473,00
---
Zysk (strata) brutto -5 539,00 -3 901,00
---
Zysk (strata) netto -3 555,00 -3 779,00
---
Amortyzacja 617,00 636,00
3,1%
Aktywa 242 549,00 264 517,00
9,1%
Kapitał własny 168 005,00 164 289,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,09
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---