Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 07:13
kontakt
LOKUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 318,00 6 533,00
3,4%
10 236,00
56,7%
6 388,00
-37,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -473,00 -362,00
---
-334,00
---
-765,00
---
Zysk (strata) brutto 26 041,00 6 812,00
-73,8%
140 047,00
1 955,9%
20 264,00
-85,5%
Zysk (strata) netto 37 091,00 6 023,00
-83,8%
114 877,00
1 807,3%
16 259,00
-85,8%
Amortyzacja 413,00 398,00
-3,6%
420,00
5,5%
422,00
0,5%
Aktywa 839 755,00 818 171,00
-2,6%
899 259,00
9,9%
891 049,00
-0,9%
Kapitał własny 578 314,00 584 921,00
1,1%
700 383,00
19,7%
717 227,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,13 32,50
1,1%
38,91
19,7%
39,85
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 0,34
-83,7%
6,38
1 805,1%
0,90
-85,9%