Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 04:20
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00 31,00
-3,1%
48,00
54,8%
38,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 501,00 1,00
-99,8%
25,00
2 400,0%
-33,00
---
Zysk (strata) brutto 501,00 1,00
-99,8%
25,00
2 400,0%
-36,00
---
Zysk (strata) netto 501,00 1,00
-99,8%
25,00
2 400,0%
-36,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 043,00 10 078,00
0,3%
10 092,00
0,1%
9 966,00
-1,2%
Kapitał własny 9 559,00 9 560,00
0,0%
9 586,00
0,3%
9 564,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%
0,15
0,7%
0,15
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---
-0,00
---