Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 04:59
kontakt
KUBOTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 269,00 8 662,00
38,2%
3 405,00
-60,7%
5 310,00
55,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 030,00 1 177,00
14,3%
126,00
-89,3%
478,00
279,4%
Zysk (strata) brutto 1 090,00 1 210,00
11,0%
59,00
-95,1%
440,00
645,8%
Zysk (strata) netto 1 077,00 796,00
-26,1%
12,00
-98,5%
350,00
2 816,7%
Amortyzacja 46,00 44,00
-4,3%
44,00
0,0%
17,00
-61,4%
Aktywa 7 422,00 7 967,00
7,3%
6 822,00
-14,4%
8 262,00
21,1%
Kapitał własny 4 995,00 5 790,00
15,9%
5 802,00
0,2%
6 121,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,56 4,12
15,9%
4,13
0,2%
4,36
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,57
-26,1%
0,01
-98,6%
0,25
3 012,5%