Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 11:42
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 100 998,00 105 709,00
4,7%
92 181,00
-12,8%
64 964,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 725,00 7 876,00
111,4%
2 116,00
-73,1%
1 076,00
-49,1%
Zysk (strata) brutto 4 039,00 6 184,00
53,1%
783,00
-87,3%
-538,00
---
Zysk (strata) netto 3 257,00 4 976,00
52,8%
2 329,00
-53,2%
-394,00
---
Amortyzacja 3 499,00 3 353,00
-4,2%
3 410,00
1,7%
3 638,00
6,7%
Aktywa 249 617,00 250 412,00
0,3%
233 056,00
-6,9%
226 796,00
-2,7%
Kapitał własny 83 626,00 88 602,00
6,0%
90 931,00
2,6%
90 537,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,83 7,23
5,9%
7,42
2,6%
7,39
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,41
52,6%
0,19
-53,2%
-0,03
---