Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 07:30
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 117 449,00 117 449,00
0,0%
81 199,00
-30,9%
82 180,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 090,00 8 090,00
0,0%
-15 590,00
---
-739,00
---
Zysk (strata) brutto 5 782,00 5 782,00
0,0%
-14 621,00
---
-1 066,00
---
Zysk (strata) netto 4 668,00 4 668,00
0,0%
-13 125,00
---
-1 136,00
---
Amortyzacja 3 720,00 3 720,00
0,0%
3 601,00
-3,2%
3 434,00
-4,6%
Aktywa 238 611,00 238 611,00
0,0%
227 598,00
-4,6%
226 520,00
-0,5%
Kapitał własny 94 925,00 94 925,00
0,0%
81 800,00
-13,8%
80 664,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,75 7,75
0,0%
6,68
-13,8%
6,58
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,38
0,0%
-1,07
---
-0,09
---