Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 03:07
kontakt
KRAKCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 171,00 12 166,00
-33,0%
15 205,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -924,00 -2 419,00
---
-910,00
---
Zysk (strata) brutto -2 779,00 -4 460,00
---
-2 631,00
---
Zysk (strata) netto -2 754,00 -4 443,00
---
-2 608,00
---
Amortyzacja 290,00 276,00
-4,8%
292,00
5,8%
Aktywa 27 176,00 23 685,00
-12,8%
23 954,00
1,1%
Kapitał własny -43 747,00 -47 946,00
---
-50 553,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,86 -5,33
---
-5,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,49
---
-0,29
---