Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 22:15
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 928,00 26 811,00
7,6%
20 544,00
-23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 709,00 1 781,00
4,2%
1 477,00
-17,1%
Zysk (strata) brutto 1 418,00 2 753,00
94,1%
532,00
-80,7%
Zysk (strata) netto 1 218,00 1 266,00
3,9%
573,00
-54,7%
Amortyzacja 230,00 300,00
30,4%
-780,00
---
Aktywa 50 071,00 52 270,00
4,4%
46 763,00
-10,5%
Kapitał własny 28 914,00 30 180,00
4,4%
30 752,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,63 2,74
4,4%
2,80
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
3,6%
0,05
-54,8%