Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 18:13
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 083,00 24 928,00
106,3%
26 811,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -492,00 1 709,00
---
1 781,00
4,2%
Zysk (strata) brutto 352,00 1 418,00
302,8%
2 753,00
94,1%
Zysk (strata) netto 266,00 1 218,00
357,9%
1 266,00
3,9%
Amortyzacja 250,00 230,00
-8,0%
300,00
30,4%
Aktywa 45 005,00 50 071,00
11,3%
52 270,00
4,4%
Kapitał własny 28 356,00 28 914,00
2,0%
30 180,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,63
2,0%
2,74
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,11
362,5%
0,12
3,6%