Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 23:32
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 029,00 43 665,00
-0,8%
34 519,00
-20,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 819,00 3 359,00
-30,3%
400,00
-88,1%
Zysk (strata) brutto 6 453,00 943,00
-85,4%
165,00
-82,5%
Zysk (strata) netto 6 346,00 244,00
-96,2%
315,00
29,1%
Amortyzacja 363,00 321,00
-11,6%
253,00
-21,2%
Aktywa 80 966,00 86 081,00
6,3%
79 719,00
-7,4%
Kapitał własny 36 502,00 36 745,00
0,7%
37 060,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,32 3,34
0,7%
3,37
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,02
-96,2%
0,03
31,8%