Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 14:50
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 330,00 10 118,00
-10,7%
10 224,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 904,00 4 630,00
412,2%
2 808,00
-39,4%
Zysk (strata) brutto 535,00 4 050,00
657,0%
2 165,00
-46,5%
Zysk (strata) netto 260,00 3 134,00
1 105,4%
1 766,00
-43,7%
Amortyzacja 1 563,00 1 182,00
-24,4%
1 139,00
-3,6%
Aktywa 102 414,00 103 457,00
1,0%
134 595,00
30,1%
Kapitał własny 41 503,00 44 963,00
8,3%
72 096,00
60,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,25 1,33
6,3%
2,13
60,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,09
1 050,0%
0,05
-43,5%