Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:51
kontakt
IMMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 438,00 328,00
-25,1%
733,00
123,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -88,00 -2 535,00
---
181,00
---
Zysk (strata) brutto -67,00 -2 562,00
---
177,00
---
Zysk (strata) netto -67,00 -2 599,00
---
177,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 4 765,00 3 140,00
-34,1%
3 526,00
12,3%
Kapitał własny 4 229,00 1 630,00
-61,5%
1 807,00
10,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 0,51
-61,5%
0,56
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,81
---
0,06
---