Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:06
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 966,00 1 701,00
76,1%
5 753,00
238,2%
5 753,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 631,00 1,00
-100,0%
2 711,00
271 000,0%
2 711,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 14 469,00 5 068,00
-65,0%
1 184,00
-76,6%
1 184,00
0,0%
Zysk (strata) netto 14 469,00 5 068,00
-65,0%
1 184,00
-76,6%
1 184,00
0,0%
Amortyzacja 152,00 152,00
0,0%
152,00
0,0%
152,00
0,0%
Aktywa 18 652,00 18 363,00
-1,5%
25 371,00
38,2%
25 371,00
0,0%
Kapitał własny 215,00 5 283,00
2 357,2%
6 468,00
22,4%
6 468,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,23
2 422,2%
0,28
22,0%
0,28
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,22
-65,1%
0,05
-76,5%
0,05
0,0%