Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:40
kontakt
ICECODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 065,00 692,00
-66,5%
178,00
-74,3%
43,00
-75,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 633,00 148,00
-76,6%
-2 172,00
---
-1 007,00
---
Zysk (strata) brutto 650,00 174,00
-73,2%
-2 252,00
---
-1 044,00
---
Zysk (strata) netto 650,00 174,00
-73,2%
-2 233,00
---
-1 044,00
---
Amortyzacja 84,00 69,00
-17,9%
2 546,00
3 589,9%
523,00
-79,5%
Aktywa 20 590,00 20 685,00
0,5%
18 170,00
-12,2%
20 346,00
12,0%
Kapitał własny 18 803,00 18 977,00
0,9%
16 568,00
-12,7%
15 524,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,7%
0,13
-12,8%
0,12
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-80,0%
-0,02
---
-0,01
---