Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 22:07
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 278,00 1 219,00
-4,6%
1 562,00
28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115,00 64,00
-44,3%
1 024,00
1 500,0%
Zysk (strata) brutto -879,00 42,00
---
998,00
2 276,2%
Zysk (strata) netto -714,00 -117,00
---
898,00
---
Amortyzacja 204,00 203,00
-0,5%
229,00
12,8%
Aktywa 102 743,00 102 495,00
-0,2%
104 485,00
1,9%
Kapitał własny 100 188,00 100 071,00
-0,1%
100 969,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,49
-0,1%
1,50
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,01
---