Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 15:13
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 305 685,00 302 231,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 934,00 8 802,00
123,7%
Zysk (strata) brutto 462,00 7 956,00
1 622,1%
Zysk (strata) netto 84,00 5 195,00
6 084,5%
Amortyzacja 2 445,00 2 443,00
-0,1%
Aktywa 531 198,00 509 464,00
-4,1%
Kapitał własny 137 941,00 143 136,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,97 9,31
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,34
6 660,0%