Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 22:40
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
537,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
537,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
483,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 67,00 67,00
0,0%
68,00
1,5%
Kapitał własny -718,00 -718,00
---
-235,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,02
---