Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 02:12
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 -6,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 34,00 -6,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 34,00 -6,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 73,00 67,00
-8,2%
67,00
0,0%
Kapitał własny -696,00 -705,00
---
-706,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---